KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová

Tradice a zvyky

HOSTIŠOVÁ

Obec Hostišová leží ve vzdálenosti 12 km od města Zlína v kraji Mladcovské pahorkatiny. Má celkovou rozlohu 2654 ha a více než 430 obyvatel.
Vznik obce se datuje do roku 1397, kdy obec Hostišovou darovali Markvart ze Šternberka a Petr z Kravař Zdeňkovi a Ješkovi ze Šternberka. Původ obce se vztahuje k hradu na kopci Strážná. 
Za husitských válek prchnul pán hradu a zanechal majetek třinácti sluhům, kteří si jej rozdělili a založili ves se třinácti podsedky. 
Jméno obec dostala po svém bývalém pánovi, který se jmenoval "Hostiš". 
Nejstarší pečeť obce z roku 1699 nese vyrytý znak vinného hroznu s nápisem: "Peczet obeczní diediny Hostassové anno 1699".
Archeologické nálezy dokládají osídlení katastru obce již od starší doby kamenné, o čemž svědčí nález kamenného mlatu z roku 1913 na pozemku Jana Konečného na "Záhumenicích".
Mezi kulturní památky ČR patří barokní kamenný kříž z roku 1756, restaurovaný v roce 1998. 
Na konci obce, směrem na Chlum, se nacházela socha sv. Josefa z roku 1895, která byla z důvodu velkého poškození v roce 1980 vyměněna za sochu Panny Marie.
Ve středu obce stojí kaple z roku 1869 zasvěcena "Navštívení Panny Marie". Mše svaté, které se v ní slouží třikrát do roka mají svou tradici. Mše prosebná je 2. května, přímluvná (pouťová) je 2. července a následuje mše děkovná 2. září. Zajímavostí je, že mše se slouží v den, na který připadnou.
V Hostišové pracuje aktivně
Sbor dobrovolných hasičů, který vznikl v roce 1936 a sklízí velké úspěchy. Má na Hostišové skutečnou tradici. Stejně tak myslivecké sdružení, divadelní spolek mládeže, který uspořádá každoročně nové představení. V obci funguje velmi dobře knihovna a také pěvecký sbor Bábinky. Sdružení Horizont soustřeďuje své aktivity hlavně na ochranu přírody a pořádání aktivit spojených s touto tématikou. Velmi populární byla stavba hliněného domu a aktivit spojených s touto stavbou. V Hostišové je populární hudební formace
Hostband, která působí v obci od roku 2002.
Obec Hostišová má vodovod, není plynofikována, nemá centrální kanalizaci, školu ani zdravotnické zařízení. Pošta pro Hostišovou je v Mysločovicích - PSČ 763 01.

Současný obecní znak nese v zeleném štítu dva stříbrné hrozny na překřížených úponcích nad osmihrotou hvězdou.

Zajímavosti obce:

Památné stromy

Památný strom "Hruška Prajzka".

Kaplička Navštívení Panny Marie a tři významené mše svaté.

Svěcení nového zvonu 2.7.2009.

Křížová cesta nad Hostišovou, která byla otevřena v sobotu 26.9.2009. Autorem keramických kachlů je pan Emil Sláma, dřevěnou část křížové cesty zhotovil pan Oldřich Vojáček.

Pěvecký sbor Bábinky vydal CD Hostišová naše milená a Zpěvník vlastních písniček, který obsahuje celkem 23 písní z autorské produkce členů souboru.

Drobnou brožurku o Hostišové autorsky zpracoval Vít Zapletal a byla vydána k 610 letům od první písemné zmínky v obci a u příležitosti IV. sjezdu rodáků obce.

Barokní kříž Na Hostišové je zapsán v seznamu kulturních památek a nese nápis s chronogramem: PANE RVCE NASSE SKLADAME, RACZ SPASIT NAS. Velká písmena jsou římské číslice a určují rok zhotovení (MDCCLVI - 1756)

Clay-Eva, památník byl odhalen u příležitosti 60. výročí skončení 2. světové války a je věnován paradesantní skupince Clay, která měla rozhodující podíl na přípravách povstání na východní Moravě.

K regionálním tradicím patří také slavení velikonočních svátků, kdy chlapci na Zelený čtvrtek, Velký pátek a Bílou sobotu klepáním nahrazují zmlklé zvony.

Také 14 dní před Velikonocemi chodí po vsi děvčata s ozdobenými větvičkami - májkami a zpívají píseň "Stála panenka Maria".