KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová

Služby

Co knihovna nabízí

Vedle svého knihovního fondu, který čítá 1997 svazků, půjčuje knihovna svazky také z výměnných souborů, poskytovaných 3x ročně z regionálních fondů Krajské knihovny Františka Bartoše ve Zlíně a MVS z Městské knihovny Otrokovice. Čtenáři využívají také služeb Meziknihovní výpůjční služby. Knihovna odebírá 5 titulů časopisů: Květy, Story, Zahrádkář, Flóra na zahradě a Bydlení. Kromě těchto časopisů jsou v knihovně k dispozici nepravidelně různá čísla časopisů z darů čtenářů knihovny.

V knihovně je od roku 2004 k dispozici čtenářům a všem občanům internet - 2 internetová místa.  Kromě toho mají čtenáři možnost využít programy na 43 CD-ROMech: Angličtina, Němčina, Dějiny, Vesmír, Příroda, Chemie, Fyzika, Matematika a další.

Knihovna nabízí aktuální informace OÚ Hostišová, zápisy z jednání Zastupitelstva obce Hostišová a jiné aktuality.

Knihovna má od července 2013 k dispozici novou PC síť a nové připojení k internetu. Doufáme, že čtenáři ocení rychlost připojení.

 

V roce 2008 přešla tato knihovna při půjčování na využití knihovnického programu KpWinSQL ke spokojenosti všech svých čtenářů.

Nabídka čtenářům – i v této knihovně mohou studenti najít potřebnou literaturu ke studiu. Knižní fond je pravidelně každoročně doplňován o nové tituly. Podle potřeby využíváme MVS.

Chcete vědět jak na zavařování, tajemství koření a poznat jiné rady? Na chodbě jsou pro vás připraveny články a návody, jak si poradit doma a na zahradě.