KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová

Akce Válka, vojna a my

Ve dnech 22. a 23. května 2010 se návštěvníci mohli podívat na výstavu knih, dokumentů, map a zbraní pod názvem Válka, vojna a my. Výstava se uskutečnila v sále kulturního domu na Hostišové a podle ohlasu návštěvníků, bylo se na co dívat. Knihy s válečnou tématikou, popisující různé válečné události, doplnily fotokopie map, které ukázaly změnu hranic států ovlivněné válkami a dohodami vítězných mocností.

Událost, která se dochovala v ústním podání z konce pruské války pojmenovala dnes už památeční strom hrušku Prajzku. Lidé na Hostišové na uctění těchto událostí roku 1866 pak také postavili kapličku zasvěcenou Matce Boží.

Autentické dokumenty dokreslovaly tragické události rodiny Dortových. Někteří členové této rodiny prošli koncentračním táborem Osvětim. Také smutné osudy generála Karla Janouška a rodiny Menšíkových byly plny emocí. 

Medailonek Bohumila Menšíka, medailonek z knihy Jožky Pejskara: Poslední pocta, 1989.

O Karlu Janouškovi a Františku Fajtlovi se můžete více dočíst například v těchto knihách.

Výstavu doplnily fotografie místních chlapců, kteří si prožili svá vojenská léta. Na nejstarších fotografiích s kokardou v klopě byli ti, kteří byli odvedeni.

Vojenské knížky, různé památeční relikvie z vojny a jiné dokumenty jen dokreslovaly ať už veselé či smutné vzpomínky. Nezapomenutelné bylo kulometné hnízdo a zbraně, které si mohli malí i velcí kluci vyzkoušet.

Bylo plno nadšení, vojenského zápalu a nad šálkem čaje či kávy se tak sešlo více než 200 návštěvníků.

Všem, kterým se výstava líbila a stálo jim za to na ni přijít, děkujeme.

Alena Pakostová

 

 

 


 

Tady si můžete prohlédnout další fotografie.