KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová

O nás

Z historie knihovny

Místní  knihovna v Hostišové patří do sítě knihoven, které zajišťují knihovnické a informační služby místním občanům. Knihovna byla od roku 1968 do roku 2000 součástí Knihovnického střediska Otrokovice a knihovnické služby poskytovala za pomocí metodického vedení Městské knihovny Otrokovice. V roce 2000 došlo k rozpadu Knihovnického střediska a od roku 2001 je knihovna výhradně majetkem obce, která je také jejím zřizovatelem. Metodická pomoc  je zajišťována na základě Smlouvy o poskytování regionálních knihovnických služeb v rámci regionálních funkcí, uzavřené mezi Krajskou knihovnou Františka Bartoše ve Zlíně a Městskou knihovnou v Otrokovicích. Přestože se jedná o malou knihovnu, je důležitou součástí kultury v obci.

S platností od 1. srpna 2015 je Místní knihovna Hostišová přejmenována na KNIHOVNA-Infocentrum obec Hostišová a plní funkci informačního centra obce. Její umístění je stále v Hasičské zbrojnici.

         

 

 

Místní knihovna v Hostišové se umístila celkově na pomyslném 5. místě v soutěži Knihovna roku 2008. Slavnostní vyhlášení v budově Klementina v Praze se konalo 9. 10. 2008.

Podívejte se na fotografie: Soutěž Knihovna roku 2008